تقریباً اکثر افراد می دانند که گاز دی اکسید کربن چیست ؟ البته طبق نام گذاری صحیح جهانی درست تر این است که آن را «کربن دی اکسید» بنامیم نه «دی اکسید کربن»!

گاز کربن دی اکسید با نام اختصاری CO2 یک مولکول رایج در طبیعت است که از دو اتم گاز اکسیژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. این گاز در سرتاسر جو کره ی زمین وجود دارد.

کربن دی اکسید گازی بی رنگ و بی بو است و نقش مهمی در چرخه ی حیات در کره ی زمین دارد. همه ی انسان ها و حیوانات این گاز را تنفس می کنند و گازی سمی نیست بر خلاف مونو اکسید کربن که عامل گاز گرفتگی ناشی از عدم خروج پسماند گازی بخاری هاست. گیاهان با استفاده از گاز کربن دی اکسید طی فرآیند فتوسنتز رشد می کنند و پایه ای برای زنجیره غذایی بنا می گذارند.

گاز گلخانه ای دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن به طور طبیعی در جو زمین وجود دارد و یکی از گاز های گلخانه ای به شمار می رود. یعنی می تواند انرژی خورشیدی را در زمین به دام بیندازد و دما را بالا ببرد. افزایش این گاز در جو زمین در اثر سوختن سوخت های فسیلی و کاهش مناطق جنگلی در سطح جهان که مصرف کننده ی این گاز هستند، باعث گرم شدن کره ی زمین می شود که تبعاتی نامناسب دارد و آب و هوای زمین را دچار ناپایداری می کند.

انسان ها آن را نفس می کشند، گیاهان به آن نیاز دارند

گاز کربن دی اکسید جزئی از هوا است و انسان آن را نفس می کشد و از طرفی محصول جانبی سوخت و ساز بدن نیز هست و در بازدم از ریه ها بیرون می آید.

وجود مقادیر کمی از کربن دی اکسید بخش مهمی از چرخه کربنی در جهان را آغاز می کند. گیاهان با مصرف آن فتوسنتز انجام می دهند و حلقه ای از زنجیره غذایی را تشکیل می دهند.

کاربرد گاز کربن دی اکسید

از آنجا که اکسیژن یکی از مواد حیاتی برای آتش است در اطفاء حریق از گاز کربن دی اکسید استفاده می کنند. این گاز هم چنین در تولید نوشابه های گاز دار نیز استفاده می شود.

کربن دی اکسید جامد چیست

کربن دی اکسید جامد به نام یخ خشک معروف است و برای حمل و نقل مواد غذایی یخ زده از آن استفاده می کنند.

مضرات گاز کربن دی اکسید

گاز کربن دی اکسید غیر قابل اشتعال است اما در صورت تنفس شدن با غلظت بالا باعث تولید اسید ضعیفی در دهان می شود که ترشی و سوزش گلو می آورد و در صورت تداوم تنفس می تواند به خفگی و مرگ منجر شود.

پیش از استفاده از این گاز باید در مورد اینکه ایمنی گاز دی اکسید کربن چیست مطالعه داشته باشید.

منابع: globalccsinstitute، netl