کاربردهای گاز هیدروژن همانند خودش فراوان اند. کاربردهای گاز هیدروژن را می توان به دو دسته ی عمده تقسیم بندی کرد.

یکی از کاربردهای گاز هیدروژن این است که به عنوان خوراک صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و دسته دیگر کاربردهای آن مربوط به ویژگی کربن زدایی آن می شود.

امروزه از گاز هیدروژن در صنایع مختلفی استفاده می شود. هیدروژن ماده ی خام بسیار از صنایع شیمیایی و همچنین عامل کاهنده در صنایع متالورژی است. هیدروژن یکی از مواد اساسی در تولید آمونیاک است و در نتیجه ماده ی اصلی در تولید کود، متانول و بسیاری از پلیمر هاست. هیدروژن در پالایشگاه ها نیز کاربرد دارد. می توان گفت 55% از هیدروژن تولید شده در جهان صرف تولید آمونیاک، 20% صرف استفاده در پالایشگاه ها و 10% صرف تولید متانول می شود.

مشخصات گاز هیدروژن

گاز هیدروژن با نماد شیمیایی H اولین عنصر در جدول تناوبی عناصر با عدد اتمی یک است. هیدروژن سبک ترین عنصر در جهان هستی شناخته شده است و البته فراوانترین عنصر نیز هست. می توان گفت که 75% از جرم جهان را هیدروژن تشکیل داده است. این عنصر در کره ی زمین نیز به وفور یافت می شود و بیش از دیگر عناصر می توان ان را در طبیعت پیدا کرد. گاز هیدروژن بسیار آتشگیر است.

کاربرد هیدروژن برای تولید آمونیاک

یکی از مهمترین ترکیبات هیدروژن و نیتروژن، آمونیاک است. طی فرآیندی هیدروژن و نیتروژن به صورت مستقیم از طریق سنتز با هم ترکیب می شوند. تقریباً 90% از آمونیاک تولید شده برای ساخت کود مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد گاز هیدروژن در صنعت

از گاز هیدروژن در صنایع مختلفی استفاده می شود. در ساخت آلیاژ های فلزی، تولید شیشه تخت، صنایع الکترونیک و … از هیدروژن استفاده می کنند.

تولید سوخت

از هیدروژن در پالایشگاه های نفت خام نیز استفاده می کنند و در سال های اخیر مصرف هیدروژن در این کاربرد بیشتر نیز شده است. هیدروژن در پالایشگاه ها در بخش تولید سوخت گازوئیل و دیزل و همچنین برای پالایش آلودگی هایی مانند گوگرد از این سوخت ها استفاده می شود.

هیدروژن در حمل و نقل

سوخت هیدروژنی به عنوان یک سوخت تجدید پذیر مورد توجه واقع شده است. با سوخت هیدروژنی تولید گاز کربن دی اکسید از اگزوز وسایل نقلیه متوقف می شود و به جای آن آب تولید می شود. همچنین بازده بالای سوخت هیدروژنی، آن را به گزینه ی مناسبی تبدیل کرده است.

هیدروژن به عنوان سوخت می تواند به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد استفاده قرار بگیرد. برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه می توان از فناوری استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده نمود و یا ابتدا هیدروژن را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد و سپس از آن برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه استفاده کرد.

فراوانی هیدروژن و سهولت استحصال ان به گسترش کاربردهای گاز هیدروژن کمک کرده است.

منبع: hydrogeneurope