تاثیرات گاز گلخانه ای بر روی کره زمین

گازهای گلخانه ای چه هستند؟ چه اثراتی بر کره ی زمین دارد؟ گاز های گلخانه ای گازهایی هستند که فضایی شبیه به گلخانه یعنی محیطی گرم را در اطراف زمین ایجاد می کنند. همانطور که در گلخانه ها نور خورشید با عبور از جداره ی شیشه ای یا پلاستیکی امکان بازتاب ندارد و محیط داخل گلخانه را گرم می کند، گاز های گلخانه ای نیز در جو زمین کار مشابهی را انجام دهند و زمانی که پرتو های خورشید به سطح زمین می رسند بخشی را جذب کرده و زمین  می نمایند. امواجی که از خورشید به زمین می رسد طول موج کوتاه تری دارد و از بین مولکول های گاز های گلخانه ای عبور می کند و پرتوهای باز تابشی طول موج بلندتری دارند و توسط این گاز ها جذب شده و سبب گرم شدن می شوند.

گرمایش جهانی چیست؟

توضیح دادیم که گازهای گلخانه ای چه هستند؟ و چه اثراتی بر کره زمین دارند. گرمایش کره ی زمین تا قبل از ورود انسان به این حیطه و تولید گاز ها به عنوان خروجی صنایع، به صورت طبیعی بود و گرمای زمین همواره به حدی بود که حیات در آن بقا پیدا کند. اما پژوهش ها نشان می دهند که با ورود انسان و پس از انقلاب صنعتی شاهد پدیده ی گرمایش جهانی هستند و ورود بی رویه ی انواع گاز های گلخانه ای که مشهورترینشان کربن دی اکسید است سبب افزایش دمای جهان و در نتیجه آب شدن یخ های قطبی گشته است.

گاز های گلخانه ای در طبیعت

در طبیعت گازهای گلخانه ای چه هستند؟ چه نقشی در زندگی و حیات در طبیعت دارند؟ گاز های گلخانه ای شامل گاز های دی اکسید کربن، دی نیتروژن اکساید (گاز خنده)، متان، بخار آب و اوزون است. درصدهای طبیعی این گاز در جو زمین ضامن بقای حیات است. لایه ی اوزون در این بین مانع از ورود بیش از حد تابش های فرابنفش به داخل جو و رسیدن به سطح زمین می شود. برخی از مواد شیمیایی با بر هم زدن درصد اوزون و به اصطلاح تخریب این لایه علاوه بر گرمایش بیشتر زمین، منجر به آسیب رسیدن به جانداران سطح زمین نیز می شوند.

انواع گاز های گلخانه ای

انواع گازهای گلخانه ای چه هستند؟ برخی از گاز های گلخانه ای مانند دی اکسید کربن، بخار آب، اوزون، متان و نیروس اکساید گاز های گلخانه ای طبیعی در جو زمین هستند . اما، برخی از مواد شیمیایی که توسط فعالیت های صنعتی انسان وارد جو زمین می شوند نیز می توانند اثر گلخانه ای داشته باشند. از طرفی فعالیت های انسانی درصد گاز های گلخانه ای را در جو زمین افزایش می دهد. با افزایش غلظت گاز های گلخانه ای زمین به طور موقت تابش های فرو سرخ را حبس می کند و تعادل تابش نور ها بر هم می خورد و اینگونه است که دمای سطح زمین افزایش پیدا می کند.

نقش انسان در تولید گاز های گلخانه ای

حال که می دانیم گازهای گلخانه ای چه هستند؟ نقش انسان در تولید آن ها و تحمیل گاز های گلخانه ای به کره ی زمین مشهودتر است. فعالیت های انسانی و سوزاندن سوخت های فسیلی منجر به تولید درصد بیشتری دی اکسید کربن و آزاد سازی آن در جو زمین می شود. از طرفی حیواناتی نظیر گاو در بازدم خود متان تولید می کنند و پرورش گاو به منظور تولید غذای انسان در سطح جهان منجر به افزایش تولید متان می شود. گفته می شود که اثر گلخانه ای متان حدود 4 برابر اثر گلخانه ای دی اکسید کربن است. مواد شیمیایی نظیر هیدروفلوئورو کربن ها و پرفلوئورو کربن ها سبب تخریب لایه اوزون و افزایش عبور تابش های خورشید می شوند.

کاهش تولید گازهای گلخانه ای

با اطلاع و آگاهی از اینکه گازهای گلخانه ای چه هستند؟ بشر می تواند سعی در کاهش تولید این گاز ها و آسیب رسیدن به کره ی زمین داشته باشد. همواره سازمان های بین المللی در تلاش هستند تا با وضع قوانینی در تولید گاز های گلخانه ای و آزادسازی آلاینده ها در جو زمین محدودیت هایی ایجاد کنند و تا جای ممکن مانع از افزایش درصد گاز های گلخانه ای در جو زمین شوند.

آینده جهان با گازهای گلخانه ای

افزایش بیش از حد درصد گاز های گلخانه ای با گرمایش غیر طبیعی زمین زیست بوم بسیاری از مناطق کره ی زمین را دستخوش تغییر و حتی نابودی می کنند. با گرمایش زمین یخ های قطبی آب می شوند و بسیاری از حیواناتی که در این مناطق زندگی می کنند با خطر انقراض دست و پنجه نرم خواهند کرد. از طرفی مناطق پست ساحلی در خطر فرو رفتن به زیر آب را خواهند داشت و سیستم های بارشی در سراسر کره ی زمین دچار تغییرات بسیاری خواهد شد.

در این مقاله به طور کامل در مورد گرمایش جهانی و اینکه گازهای گلخانه ای چه هستند؟ و با چه روش هایی می توان تولید آن ها را کاهش داد صحبت کردیم.

منبع : learner