مقالات علمی هوا مایع زاگرس

سوخت هیدروژنی چیست؟
مقالات
مدیر سایت

سوخت هیدروژنی چیست؟

  گاز هیدروژن در اثر سوختن در حضور اکسیژن می تواند انرژی بالایی تولید کند. از این انرژی می توان به عنوان نوعی سوخت برای

ادامه مطلب »
مقالات
مدیر سایت

اکسیژن چگونه کشف شد

  عنصر اکسیژن را می توان فراوان ترین عنصر در پوسته ی کره ی زمین معرفی کرد. این عنصر که به صورت مولکول های دو

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا