در حال بارگذاری ...
Home۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ،۱۱:۳۳:۴۴ +۰۰:۰۰

هوا مایع زاگرس تامین انواع کپسول گازهای خالص ، گازهای مخلوط ، آزمایشگاهی و کالیبراسیون در انواع گرید ها

فروش انواع کپسول های گاز

شرکت هوا مایع زاگرس تأمین کننده انواع کپسول های گازهای آزمایشگاهی ، گازهای خالص با درجه خلوص بالا  و گازهای کالیبراسیون ، ترکیب مخلوط گازی ، هلیوم مایع و  همچنین تجهیزات مربوط به آن ها می باشد

گازهای کالیبراسیون یا واسنجی گاز هایی هستند که برای کالیبره کردن دستگاه و تجهیزات از آن استفاده می شود. کالیبراسیون به معنی دقت اندازه گیری دستگاه است. از دقت اندازه گیری دستگاه های آزمایشگاهی به مرور زمان کاسته می شود و هر از چند گاهی نیاز است که با انجام کالیبراسیون یا واسنجی دقتشان به آن ها باز گردانده شود. اهمیت ابزار اندازه گیری گاهی در حد جان انسان ها است. زیرا بعضی از دستگاه ها وظیفه دارند مواد سمی و یا قابل احتراق را در محیط اندازه گیری کنند و اگر این دستگاه ها کالیبره نباشند و نتوانند غلظت عناصر در محیط را به درستی اندازه گیری کنند، می توانند خطرات زیادی من جمله مرگ و میر را در پی داشته باشند. گاز کالیبراسیون یکی از زیر گروه های گاز میباشد. گاز های کالیبراسیون عموماً مخلوطی از گاز های مختلف هستند که یا به صورت آماده عرضه می شوند

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 50 ﻧﻮع ﮔﺎز ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻓﺸﺮده در ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، داروﺳﺎزی، ﻏﺬاﯾﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺣﻔﺎری، ﺳﯿﻤﺎن، ﻓﻮﻻد و … ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزی، ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﺘﺮی، ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ، ﺟﺬب اﺗﻤﯽ، آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ و … ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ.

گازخالص یا آزمایشگاهی دی اکسیدکربن

گاز دی اکسید کربن یا CO2 گاز مایع غیرقابل اشتعال، بی رنگ و بی بو است. استنشاق گاز دی اکسید کربن در غلظتهای بالا …

گازخالص یا آزمایشگاهی هیدروژن

گاز هیدروژن گاز بی رنگ و بی بو و بسیار اشتعال پذیر است. استنشاق گاز هیدروژن در غلظتهای بالا …

گازخالص یا آزمایشگاهی آرگون

گاز استیلن قابل اشتعال، بی رنگ و با بوی مانند سیر. گاز استیلن حل شده در استون قابل عرضه …

گازخالص یا آزمایشگاهی آرگون

گاز آرگون گاز بی رنگ و بی بو وغیرسمی، غیرقابل اشتعال و غیرواکنشی است که اصطلاحا به اینگونه گازها …

درست کردن مخلوط گازی یا گاز میکس کردن یک علم است. در این علم همواره چالش های جدیدی وجود دارند. داشتن تجهیزات مناسب بسیاری از مشکلات را حل می کند. نقش هر جزء در سامانه مخلوط گازی باید مشخص باشد تا روند تولید بهبود پیدا کند. در آغاز فرآیند تولید، چالش هایی به وجود می آیند که قصد داریم در این نوشته به آن ها اشاره کنیم و پیشنهاد هایی برای تنظیم مخلوط گازی ارائه خواهیم کرد. برای تولید مخلوط های گازی روش های مختلفی از جمله روش وزنی، فشار نسبی و حجمی استفاده میشود. روش وزنی شایع ترین متد و دقیق ترین روش برای تولید مخلوط های گازی است. در روش فشار نسبی از قانون دالتون برای محاسبه  مقدار موجود در مخلوط گازی و در روش وزنی با توجه به وزن مولکولی گازها  استفاده میشود.

دیاگرام مخلوط گازی1
هلیوم مایع عکس تکی4-min

هلیوم مایع در فشار استاندارد، در دمای کمتر از 270- درجه سانتیگراد یا 4 کلوین امکان ظهور پیدا می کند و در دما های بالاتر، عنصر هلیوم به شکل گازی موجود است. البته تغییر فشار می تواند این دما را تغییر دهد. یعنی در فشار های بالاتر می توان با وجود دمای بالا هلیوم را به صورت مایع مشاهده کرد.

عکس تعدادی هلیوم مایع1

شهریور ۱۴۰۱

گازهای نجیب چیست و چرا اینگونه نامیده شده اند؟

توسط |شهریور ۲۱ام, ۱۴۰۱|

گاز نجیب چگونه گازی است گازهای نجیب چیست و چرا نام نجیب را بر تعدادی از عناصر گازی نهاده اند؟. دسته ای از جدول تناوبی

شهریور ۱۴۰۱

مهم ترین علت کاربرد گازها در شیشه دو جداره

توسط |شهریور ۶ام, ۱۴۰۱|

از آن جا که عایق بندی صدا و گرما یکی از ویژگی های مهم در پنجره های دوجداره است. گازها نقش مهمی در عملکرد شیشه

تیر ۱۴۰۱

استفاده از گازها در بسته بندی مواد غذایی

توسط |تیر ۲۱ام, ۱۴۰۱|

آیا می دانستید مواد غذایی تا رسیدن به دست ما یک پروسه مهمی را پشت سر می گذارند؟ زیرا بسیاری از مواد غذایی در مسیر

خرداد ۱۴۰۱

بیوگاز چیست و چگونه تولید می شود؟

توسط |خرداد ۱۱ام, ۱۴۰۱|

بیوگاز یک منبع انرژی طبیعی تجدید پذیر است که اثرات موثری در طبیعت و صنایع  به جا می گذارد.  این گاز از تجزیه مواد آلی

برخی از مشتریان

Go to Top