شرکت هوا مایع زاگرس

هوا مایع زاگرس تامین کننده انواع گازهای خالص آزمایشگاهی، مخلوط های گازی کالیبراسیون و تجهیزات کنترل گاز

کالا و خدمات ما

شرکت هوا مایع زاگرس تأمین کننده انواع کپسول های گازهای آزمایشگاهی ، گازهای خالص با درجه خلوص بالا  و گازهای کالیبراسیون ، ترکیب مخلوط گازی ، هلیوم مایع و  همچنین تجهیزات مربوط به آن ها می باشد

مخلوط گازی زاگرس

مخلوط گازی

هلیوم مایع هوا مایع زاگرس

هلیوم مایع

گاز-کالیبراسیون

گاز کالیبراسیون

تجهیزات-کنترل-گاز

تجهیزات کنترل گاز

گازهای-خلوص-بالا-آزمایشگاهی-هوا-مایع-زاگرس

گازهای خلوص بالا آزمایشگاهی

انتخاب گاز بر اساس صنعت فعالیت شما

شرکت هوا مایع زاگرس تأمین کننده انواع کپسول های گازهای آزمایشگاهی ، گازهای خالص با درجه خلوص بالا  و گازهای کالیبراسیون ، ترکیب مخلوط گازی ، هلیوم مایع و  همچنین تجهیزات مربوط به آن ها می باشد

ماشین سازی-صنایع خودرو

ماشین سازی / صنایع خودرو

بسته بندی مواد غذایی-نوشیدنی

بسته بندی مواد غذایی / نوشیدنی

پالایشگاه-پتروشیمی

پالایشگاه / پتروشیمی

صنایع فضایی

صنایع فضایی

صنایع دفاع

صنایع دفاع

پزشکی / زیبایی

کشاورزی

کشاورزی

داروسازی

داروسازی

نفت و گاز

نفت و گاز

آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

معادن

معادن

سیمان / آهک

فولاد

حفاری

حفاری

نیروگاه

نیروگاه

محیط زیست

محیط زیست

تشریفات

تشریفات

برق و الکترونیک

برق و الکترونیک

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

معرفی شرکت هوا مایع زاگرس

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﻣﺎﯾﻊ زاﮔﺮس ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 10 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ تامین ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع کپسول ﮔﺎز ، ﺳﯿﻠﻨﺪر، رﮔﻮﻻﺗﻮر گاز و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات می باشد.

همکاران ما

مقالات

اسکرول به بالا